Stage Corporate Finance/Analyst (Vastgoed)

Heb jij interesse in vastgoed en wil je meer leren over corporate finance? Dan kunnen wij je een uitdagende werkomgeving aanbieden waarin je jezelf kan ontwikkelen en je financiële skillset kan uitbreiden.

Activiteiten

We bieden je een corporate finance stageplek aan waarbij je het team voor een periode van tenminste vier maanden zal bijstaan met verschillende activiteiten op (inter)nationaal niveau. Je zal worden begeleidt door associates en/of asset managers die allen een ruime ervaring in de vastgoedsector hebben. Tijdens je stage maak je actief deel uit van het team. Je zal in het corporate finance team van start gaan, waar je je onder andere bezig gaat houden met:

 • Het analyseren van verschillende sectoren en markten binnen de vastgoedsector;
 • Financieel modelleren;
 • Prestatie- en waardeanalyses maken;
 • Presentaties voorbereiden voor (potentiële) cliënten/deals;
 • Uitvoeren van en toezien op due diligence procedures;
 • Ondersteuning verlenen in lopende aankoop en verkoop transacties;
 • Opstellen van documenten voor vastgoedtransacties.

Profiel

Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, een goed zakelijk instinct en een gezonde portie zelfvertrouwen. Daarnaast heb jij er plezier in om met cijfers te werken en zo snel de kernelementen uit een casus te filteren. Deze gebruik je vervolgens om overtuigend te beargumenteren, aanbevelingen te maken of een probleem om te lossen. Word jij enthousiast van vastgoed en corporate finance, en wil jij jouw Excel-skills naar het volgende niveau tillen? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Vereisten

 • Relevante universitaire achtergrond (bachelor-/master diploma);
 • 0-5 jaar (relevante) werkervaring;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel verbaal als schrijvend);
 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Ervaring met Excel;
 • Interesse voor de vastgoedsector;
 • Je werkt goed in zowel een groepsverband als zelfstandig;
 • Je bent een doelgericht, energiek, hardwerkend en ondernemend type;
 • Je bent proactief, intuïtief en hebt een oog voor detail.

Stadium Capital Partners

Stadium Capital Partners, opgericht in 2013, is een onafhankelijk Nederlands investerings- en vermogensbeheerder die meer dan € 1 miljard beheert. Stadium vormt een platform voor initiatieven en producten binnen de vastgoedsector. De afgelopen jaren heeft het team een uitstekende reputatie opgebouwd en een excellent track-record neergezet in sourcing, uitvoering en beheer van complexe vastgoedtransacties. Op dit moment is Stadium actief in zowel de residentiële als de commerciële vastgoedsectoren maar ook nieuwbouw- of herontwikkelingen. Onze cliënten zijn zowel nationale als internationale institutionele beleggers.

Stadium houdt zich bezig met de volgende kernactiviteiten:

Corporate finance advisory – het verlenen van financieel advies en diensten aan investeerders, banken en andere financiële instituties over verscheidene financiële kwesties – onder meer schuldenbeheer, acquisities en verkopen in de vastgoedsector.

Asset/property management – het coördineren en toezicht houden op financiële portefeuilles. Door het aankopen van nieuw vastgoed realiseren wij substantiële groei en optimalisatie van de portefeuilles. Het asset management team stelt hier bedrijfsplannen en -strategieën voor op die samen met het property management team in de praktijk worden uitgevoerd.

Team

Het team bestaat uit 8 vastgoed professionals die allen relevante ervaring in de vastgoedsector hebben. Iedereen heeft een hands-on mentaliteit en is bereid tot het uiterste te gaan om hun werk succesvol uit te voeren. Jij zal in het corporate finance team aan de slag gaan waar je gelijk in verschillende bedrijfstakken te werk gaat. Dit zorgt ervoor dat je in een korte periode een alomvattend beeld krijgt van alle vastgoeddisciplines.

Wat wij bieden

Als een stagiair bij Stadium zal jij de kans krijgen om relevante werkervaring op te doen en (indien van toepassing) je (afstudeer-)scriptie te schrijven. Je zal intensieve begeleiding krijgen van ervaren collega’s.

Aanmelden

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je motivatie en CV op naar info@stadium.capital.

Amsterdam | Fulltime | Vastgoed | Corporate Finance | Consultancy | Analist | Universiteit


Internship Real Estate Corporate Finance

Are you interested in real estate, and do you want to learn more about corporate finance? We can offer you a challenging work environment to learn and grow your financial skillset.

Activities

We offer you a corporate finance internship where you will assist the team for a period of at least 4 months with various activities at (inter)national level. You will be guided by Associates or Asset managers with years of experience in commercial real estate. During your internship period you will also be an active part of the team. You will start in the corporate finance team where your work will include, amongst others, the following:

 • Analyzing various sectors and markets;
 • Financial modeling;
 • Making performance and value analyses;
 • Preparing presentations for (potential) customers/deals;
 • Carrying out/supervising due diligence procedures;
 • Support in current purchase and sale transactions;
 • Drafting real estate transaction documents.

Profile

Qualified candidates are highly analytical, have strong business sense and  a healthy dose of confidence. They enjoy working with numbers and are able to analyze key elements quickly which they use to compile a persuasive argument, make recommendations and solve problems. Do you get enthusiastic about real estate, corporate finance and taking your Excel skills to the next level? Then we are looking for you.

Requirements

 • Relevant university degree; bachelor or master
 • 0-5 years relevant working experience
 • Dutch and English verbal and written communication skills
 • Strong analytical skills
 • Experience with working in Excel (pre-programming)
 • Targeted, high-energy, enterprising and hard-working self-starter
 • An interest in the real estate sector
 • The ability to work both independently and within a team
 • Proactive, intuitive and detail-oriented

Stadium Capital Partners

Stadium, founded in 2013, is a Dutch independent investment and asset manager with more than one billion assets under management. As Stadium we act as a launching platform for initiatives and products within the real estate sector. In recent years, the team has built up an excellent reputation and track record in sourcing, executing and managing complex real estate transactions. Stadium is currently active in the residential, office and retail real estate sector. Customers include various national and international institutional investors.

Within Stadium we take part in the following core activities:

Corporate Finance Advisory provides financial services and advice to investors, banks, and other financial institutions about various financial matters including funding and debt management, acquisitions, and dispositions in the real estate sector.

Asset/Property Management coordinates and oversees our client’s financial portfolios. To substantially grow – by acquiring new assets – and optimize portfolios, the asset management team sets up business plans and strategies and focusses on putting these plans into practice together with the property management team.

Team

The team comprises of 8 real estate professionals with the necessary experience in the real estate sector. We all have a hands-on mentality and are willing to do whatever it takes to complete/fulfill the job. You will work in the corporate finance team, where you will be deployed on various business lines. This means that within a short period of time you get to know all the ins and outs of the various real estate disciplines.

What we offer

As an intern at Stadium you will have the opportunity to gain relevant work experience and (if applicable) write your thesis. You will be guided intensively by colleagues with numerous years of experience in commercial real estate.

Apply

Do you recognize yourself in this profile? Then please send your motivation and CV to info@stadium.capital.

Amsterdam | Full-time | Real Estate | Corporate Finance | Consultancy | Analyst | University